Rozbudowa drogi powiatowej No.H-6044 Svyatsk–Vasilevichi–Ostasha–Kadysh w Republice Białoruś zakończona.

W lipcu 2020 roku zakończona została inwestycja rozbudowy drogi powiatowej No.H-6044 Svyatsk–Vasilevichi–Ostasha–Kadysh w Republice Białoruś. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 6,5 km wraz z podbudową. Wykonano pobocza żwirowo – piaskowe o szerokości 1,5 – 2 m, ścieżkę rowerową o szerokości 2,25 m oraz chodniki o łącznej długości około 2,5 km w miejscowościach Swiatsk i Wasilewicze. W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia wykonano oczyszczanie i profilowanie istniejących rowów, których skarpy obsiano trawą. Ponadto zbudowano 14 przepustów, 4 przystanki autobusowe, oświetlenie w osiedlach na długości około 900 m i zainstalowano znaki drogowe.

Skip to content