Rozbudowa drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki zakończona.

W sierpniu 2020 roku zakończona została inwestycja rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Bobrownikach do granicy z Powiatem Sokólskim. Na nowej podbudowie wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 4,76 km o szerokości jezdni 6 m i poboczach z kruszywa. Wykonano renowację rowów przydrożnych i przebudowę przepustów, bariery ochronne i poręcze, rampy zjazdowe wraz z przepustami. W miejscowości Łużany powstał chodnik oraz zjazdy z posesji z kostki betonowej, pętla autobusowa, zainstalowano znaki drogowe.

Dzięki nowej inwestycji powstał ciąg drogowy biegnący od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 w Bobrownikach w kierunku Kruszynian – aż do granicy Powiatu Białostockiego (Gmina Gródek) z Powiatem Sokólskim (Gmina Krynki). Ciąg ten obejmuje drogę gminną nr 105067 B w Bobrownikach o długości 466 m oraz drogę powiatową nr 1282 B o długości 4 km 790 m i stanowi drogę łączącą przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy. Obie inwestycje były realizowane w ramach projektu „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance”

Skip to content