Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem

I Warsztaty „Zarządzanie Transportem Transgranicznym”

W dniu 22 stycznia 2021 r. odbyły się warsztaty pod tytułem „Zarządzanie Transportem Transgranicznym”. Warsztaty przeprowadzono w trybie zdalnym, ich organizatorem był Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Powiatu Białostockiego ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, radni Powiatu Białostockiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku i przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zaś ze strony organizatora przedstawiciele Rejonu Grodzieńskiego z Walerym Bałaszowem – Wicestarostą, Przedstawiciele KUP „Grodnoobłdorstroj”, Gminę Gródek reprezentowali Wójt Wiesław Kulesza i Przewodniczący Rady Gminy Gródek Wiaczesław Gościk oraz pracownicy urzędu.

W ramach spotkania omawiano zagadnienia związane z rozwojem sieci transgranicznej infrastruktury transportowej do regionów przygranicznych i atrakcyjnych miejscowości turystycznych a także dyskutowano na temat rozwoju sektora infrastruktury i transportu, priorytetów i kierunków przyszłego partnerstwa transgranicznego. Warsztaty zakończył panel dyskusyjny podsumowujący wyniki spotkania.

Warsztaty rozpoczęły cykl 2 spotkań pod tytułem „Zarządzanie Transportem Transgranicznym”. Kolejne warsztaty zostaną zorganizowane przez Powiat Białostocki. W efekcie obu sesji opracowanych zostanie 6 studiów wykonalności dla ewentualnych dalszych drogowych projektów transgranicznych.

Skip to content