Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem

E-LEARNING

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY STRATEGICZNE

 • Regionalny Plan Transportowy Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 (projekt)
 • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
 • Национальная стратегия устойчивого социально- экономического развития республики беларусь на период до 2030 года.
 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН действий по развитию ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь до 2020 года

PORADNIKI I OPRACOWANIA

 • Dostępność jest na plus
 • Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka
 • Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Niebieska Księga – Infratsruktura Drogowa
 • Niebieska Księga – Transport Zbiorowy
 • Niebieska Księga – Sektor Kolejowy
 • Nowoczesna Infrastruktura w Służbie Dostępności
 • Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych
 • Best practices in cost-benefit analyses of transport projects co-funded by the European Union

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE

POLSKA

BIAŁORUŚ

SEMINARIA ON-LINE

WEBINARIUM

Skip to content