Spotkanie grupy roboczej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku 5 kwietnia 2019 r

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z realizacją Projektu. Rozmawiano na temat planowanych inwestycji, terminów ich realizacji oraz promocji projektu.

Skip to content