Przetarg na I etap rozbudowy drogi powiatowej Nr 1282B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki

W dniu 3 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku zebrała się komisja przetargowa powołana uchwałą Nr 61/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 lutego 2019 roku celem dokonania otwarcia ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki, Gmina Gródek), realizowaną w ramach projektu pt. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.

W dniu 3 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu zebrała się komisja przetargowa powołana uchwałą Nr 61/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 lutego 2019 roku celem dokonania otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęło 5 ofert.

Komisja przetargowa zaproponowała wybranie jako najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102

Zadania 1 – za ceną 2 759 332,90 zł
Zadanie 2 – za cenę 205 784,01 zł

Skip to content