Spotkanie grupy roboczej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku 29 maja 2019 r.

W dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Celem spotkania było omówienie bieżących kwestii związanych z projektem i partnerstwem, a w szczególności:

  • Podczas spotkania ze Starostą Powiatu Białostockiego Janem Bolesławem Perkowskim omówiono terminy przewidzianych w najbliższym czasie wspólnych działań.
  • Przedstawione zostały informacje uzyskane na szkoleniu w sprawie projektu. Uzgodniono listę dalszych pytań i niejasności koniecznych do ustalenia.
  • Omówiono kwestie dotyczące Raportu Merytorycznego oraz Raportu Pośredniego – które należy przygotować i złożyć w lipcu i sierpniu 2019 r., w tym terminy, audyty, sprawy dotyczące kolejnej zaliczki.
  • Uzgodniono, że jeżeli będzie to konieczne, partnerzy spotkają się na okoliczność sporządzania raportów.
Skip to content