Spotkanie grupy roboczej w Grodnie 25 lipca 2019 r.

W dniu 25 lipca 2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalno – Projektowo – Remontowo – Budowlanego „GRODNOOBLDORSTROJ” w Grodnie odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z przygotowaniem raportu Brief Narrtive Report.

Raport ten jest sporządzany przez Beneficjenta wiodącego dla całego projektu – na podstawie raportów cząstkowych przekazanych przez wszystkich Beneficjentów. Raport przygotowuje się w języku angielskim i obejmuje on wszystkie działania zrealizowane przez wszystkich Beneficjentów w okresie raportowania. Raport dotyczy każdego półrocznego okresu realizacji projektu i powinien być dostarczony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ciągu 21 dni od zakończenia objętego nim okresu. Termin złożenia naszego Brief Narrtive Report wypada 21 sierpnia.

Skip to content