Spotkanie grupy roboczej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku 24 września 2019 r.

W dniu 24 września 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z przygotowaniem raportu skonsolidowanego Interim Project Progress Report („Raport pośredni”).

Raport pośredni, który przygotowuje się w języku angielskim, składa się z:

  • części opisowej (zestawienie informacji o realizacji projektu);
  • części finansowej (zestawienie wydatków poniesionych przez wszystkich Partnerów w okresie raportowania).

Proces opracowania raportu pośredniego rozpoczyna się na poziomie każdego Beneficjenta Projektu, który przygotowuje indywidualny raport pośredni dotyczący jego zakresu realizacji projektu. Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci Projektu winni przedstawić indywidualne raporty pośrednie i wszystkie niezbędne dokumenty do akceptacji swoim Niezależnym Audytorom.

Na podstawie zatwierdzonych przez Audytorów projektów cząstkowych przekazanych przez wszystkich Beneficjentów, Beneficjent Wiodący sporządza Raport skonsolidowany dla całego projektu. Raport pośredni dla naszego projektu obejmuje okres od 1 lutego 2019 roku do 11 września 2019 roku. Skutkiem złożenia Raportu pośredniego będzie wypłata drugiej zaliczki przez Instytucję Zarządzającą Projektem.

Planujemy złożenie naszego Raportu Pośredniego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w terminie do 30 września 2019 roku.

Skip to content