I Warsztaty w Supraślu

W dniach 17-18 października 2019 r. w Hotelu „SUPRAŚL” w Supraślu odbyły się warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem warsztatów był Powiat Białostocki. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Powiatu Białostockiego ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, radni Powiatu Białostockiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku i przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. W skład delegacji z Grodna weszli przedstawiciele Rejonu Grodzieńskiego z Igorem Lebiedskim – Przewodniczącym Grodzieńskiej Rejonowej Rady Deputatów, Przedstawiciele KUP „Grodnoobłdorstroj” oraz Sopoćkińskiego Komitetu Wykonawczego. Gminę Gródek reprezentowali Wójt Wiesław Kulesza i Przewodniczący Rady Gminy Gródek Wiaczesław Gościk.

W ramach warsztatów została zaprezentowana koncepcja strategii transportu zrównoważonego. Dyskutowano nad możliwościami i zakresem jej implementacji na obszarze pogranicza polsko. Dokonano analiz SWOT oraz PEST zakończonych finalizacją matryc.

Warsztaty w Supraślu rozpoczęły cykl 4 spotkań pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia zawarte w opracowanych wcześniej dokumentach tematycznych pod tytułem: „Transgraniczna dostępność transportowa”, „System zarządzania transportem” i „Równoważenie transgranicznych polityk transportowych”. Kolejne warsztaty zostaną zorganizowane przez Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy, KUP „Grodnoobłdorstroj” i Gminę Gródek.

Skip to content