Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem

Spotkanie grupy roboczej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku 26 i 28 listopada 2019 r.

W dniach 26 i 28 listopada 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyły się 2 spotkania grupy roboczej Projektu. Na spotkaniach omawiane były sprawy związane z uzupełnieniem i poprawkami do raportu skonsolidowanego Interim Project Progress Report („Raport pośredni”).

Raport opracowany wspólnie dla 4 beneficjentów Projektu został wysłany do Wspólnego Sekretariatu Technicznego we wrześniu 2019 roku. Stanowi on podstawę do wypłaty drugiej zaliczki przez Instytucję Zarządzającą Projektem.

Skip to content