II warsztaty w Grodnie

Zgodnie z założeniami Projektu w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Grodnie odbyły się II Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. Ze strony Polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku oraz Gminy Gródek.

Głównym zagadnieniem Warsztatów była prezentacja koncepcji transportu zrównoważonego na obszarze pogranicza polsko – białoruskiego celem efektywnego wykorzystania potencjału tranzytowego obu krajów. Międzynarodowe stosunki gospodarcze nie mogą się w pełni rozwijać bez dostępnych sieci komunikacyjnych. Niewystarczająca komunikacja drogowa utrudnia kontakty transgraniczne, komplikuje ruch tranzytowy i odpowiednio zmniejsza atrakcyjność dla inwestorów, jak również dla turystów.

Warsztaty w Grodnie stanowią element cyklu 4 spotkań pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Na warsztatach omawiane są zagadnienia zawarte w opracowanych wcześniej dokumentach tematycznych pod tytułem: „Transgraniczna dostępność transportowa”, „System zarządzania transportem” i „Równoważenie transgranicznych polityk transportowych”. W październiku odbyły się warsztaty organizowane przez Powiat Białostocki, kolejne warsztaty zostaną zorganizowane przez KUP „Grodnoobłdorstroj” i Gminę Gródek.

Skip to content