Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem

III warsztaty w Grodnie

W dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w Grodnie odbyły się III Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był KUP „Grodnoobłdorstroj”. Ze strony Polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku, Gminy Gródek oraz Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego.

Głównym zagadnieniem Warsztatów był rozwój transportu transgranicznego na obszarze pogranicza polsko – białoruskiego celem efektywnego wykorzystania dostępności obu krajów. Warsztaty w Grodnie stanowią element cyklu 4 spotkań pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Na warsztatach omawiane są zagadnienia zawarte w opracowanych wcześniej dokumentach tematycznych pod tytułem: „Transgraniczna dostępność transportowa”, „System zarządzania transportem” i „Równoważenie transgranicznych polityk transportowych”. W październiku i listopadzie odbyły się warsztaty organizowane przez Powiat Białostocki i Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy, kolejne – ostatnie warsztaty zostaną zorganizowane przez Gminę Gródek.

Skip to content