Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem

Rozbudowa drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach zakończona.

W październiku 2019 roku zakończona została inwestycja rozbudowy drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach. Początek inwestycji rozpoczyna się od drogi krajowej nr 65 Białystok – Bobrowniki do drogi powiatowej nr 1282 B Łużany – Bobrowniki. Długość odcinka przebudowywanej drogi – 0,466 km w Bobrownikach. Po przebudowie jezdnia ma szerokości 6 m i pobocza żwirowe o szerokości 1 m. Posiada nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki z kostki brukowej na długości 0,588 km. Wykonano także odwodnienie drogi oraz zjazdy z kostki brukowej.

Skip to content