Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem

Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki zakończony.

W listopadzie 2019 roku zakończony został pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki. Pierwszy etap rozbudowy objął odcinek drogi o długości 2,26 km od skrzyżowania z drogą gminną nr 105067 B w okolicy Bobrownik w kierunku Łużan. Rozbudowany odcinek drogi ma nawierzchnię asfaltową szerokości 6 m i gruntowe pobocza szerokości 1,5 m. W ramach pierwszego etapu wykonane zostały 2 przepusty.

Drugi etap przebudowy drogi powiatowej obejmie pozostała jej część – do granicy z Powiatem Sokólskim i będzie realizowany w 2020 roku. Łączna długość rozbudowywanego odcinka wynosi 4,79 km.

Skip to content