Otwarcie pierwszego etapu rozbudowy drogi i IV warsztaty w Gródku

16 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach oraz pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki (długości 2,6 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku wsi Łużany). Organizatorem uroczystości był Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza. W otwarciu drogi udział wzięli radni Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek, przedstawiciele Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, delegacja KUP „Grodnoobłdorstroj”, Komendant Straży Granicznej w Bobrownikach. Uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego „CHUTAR” z Gródka.

Po zakończeniu uroczystości otwarcia drogi uczestnicy IV warsztatów pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu” zaplanowanych na 16 – 17 stycznia 2020 r. przejechali do Centrum Konferencyjnym „Rozłogi”.

Organizatorem IV Warsztatów była Gmina Gródek. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku, oraz delegacje z Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego i KUP „Grodnoobłdorstroj”. Na warsztatach omawiane były zagadnienia związane z systemem zarządzania transportem pogranicza.

Warsztaty w Gródku stanowią ostatni element cyklu 4 spotkań pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. W październiku, listopadzie i grudniu odbyły się warsztaty organizowane przez Powiat Białostocki, Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy i KUP „Grodnoobłdorstroj”. Na warsztatach omawiane były zagadnienia zawarte w opracowanych wcześniej dokumentach tematycznych pod tytułem: „Transgraniczna dostępność transportowa”, „System zarządzania transportem” i „Równoważenie transgranicznych polityk transportowych”.

Skip to content