Otwarcie pierwszego etapu rozbudowy drogi i IV warsztaty w Gródku

Ludzie przecinający wstęgę

16 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach oraz pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki (długości 2,6 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku wsi Łużany). Organizatorem uroczystości był Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza.

II warsztaty w Grodnie

Mężczyzna przy mównicy

Zgodnie z założeniami Projektu w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Grodnie odbyły się II Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. Ze strony Polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku oraz Gminy Gródek.

Skip to content