Spotkanie grupy roboczej w Grodnie 18 marca 2019 r.

Grupa robocza przy stole konferencyjnym

W dniu 18 marca 2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalno – Projektowo – Remontowo – Budowlanego „GRODNOOBLDORSTROJ” w Grodnie odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z realizacją Projektu. Uzgodniono niezbędne działania, sprawy finansowe, jak również ustalono terminy realizacji poszczególnych działań.

Skip to content