III warsztaty w Grodnie

Uczestnicy przy stole konferencyjnym i prowadzący przy mównicy

W dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w Grodnie odbyły się III Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był KUP „Grodnoobłdorstroj”. Ze strony Polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku, Gminy Gródek oraz Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego.

II warsztaty w Grodnie

Mężczyzna przy mównicy

Zgodnie z założeniami Projektu w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Grodnie odbyły się II Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. Ze strony Polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku oraz Gminy Gródek.

Spotkanie grupy roboczej w Grodnie 4 listopada 2019 r.

Flaga PL-BY-UA

W dniu 4 listopada 2019 roku w siedzibie Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z realizacją Projektu, w szczególności z realizacją warsztatów w Grodnie oraz uzyskaniem wiz dla przedstawicieli delegacji z Polski, którzy wezmą udział w warsztatach.

Spotkanie grupy roboczej w Grodnie 25 lipca 2019 r.

Grupa robocza projektu na sali konferencyjnej

W dniu 25 lipca 2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalno – Projektowo – Remontowo – Budowlanego „GRODNOOBLDORSTROJ” w Grodnie odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z przygotowaniem raportu Brief Narrtive Report.

Skip to content