Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki zakończony.

Droga asfaltowa

W listopadzie 2019 roku zakończony został pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki. Pierwszy etap rozbudowy objął odcinek drogi o długości 2,26 km od skrzyżowania z drogą gminną nr 105067 B w okolicy Bobrownik w kierunku Łużan. Rozbudowany odcinek drogi ma nawierzchnię asfaltową szerokości 6 m i gruntowe pobocza szerokości 1,5 m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach zakończona.

Droga asfaltowa z poboczem z kostki brukowej

W październiku 2019 roku zakończona została inwestycja rozbudowy drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach. Początek inwestycji rozpoczyna się od drogi krajowej nr 65 Białystok – Bobrowniki do drogi powiatowej nr 1282 B Łużany – Bobrowniki.

Skip to content