Strategia Zarządzania Transportem Pogranicza

Strategia Zarządzania Transportem Pogranicza

W maju 2020 roku w ramach Działania 2. Transgraniczna zrównoważona polityka transportowa i planowanie działań opracowana została Strategia Zarządzania Transportem Pogranicza.

Otwarcie pierwszego etapu rozbudowy drogi i IV warsztaty w Gródku

Ludzie przecinający wstęgę

16 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach oraz pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki (długości 2,6 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku wsi Łużany). Organizatorem uroczystości był Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza.

Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki zakończony.

Droga asfaltowa

W listopadzie 2019 roku zakończony został pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki. Pierwszy etap rozbudowy objął odcinek drogi o długości 2,26 km od skrzyżowania z drogą gminną nr 105067 B w okolicy Bobrownik w kierunku Łużan. Rozbudowany odcinek drogi ma nawierzchnię asfaltową szerokości 6 m i gruntowe pobocza szerokości 1,5 m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach zakończona.

Droga asfaltowa z poboczem z kostki brukowej

W październiku 2019 roku zakończona została inwestycja rozbudowy drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach. Początek inwestycji rozpoczyna się od drogi krajowej nr 65 Białystok – Bobrowniki do drogi powiatowej nr 1282 B Łużany – Bobrowniki.

III warsztaty w Grodnie

Uczestnicy przy stole konferencyjnym i prowadzący przy mównicy

W dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w Grodnie odbyły się III Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był KUP „Grodnoobłdorstroj”. Ze strony Polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego – ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białystoku, Gminy Gródek oraz Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego.

Skip to content